Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (PSDZ) zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji

Zazielenianie Współczesnych Miast

18-19 KWIETNIA 2024 WARSZAWA & ON-LINE

Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury
we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (PSDZ) ekspercka organizacja naukowo-techniczna, wspomagająca wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce inżynierskiej i gospodarczej, specjalizująca się w tematyce zielonej i zielono-błękitnej infrastruktury oraz adaptacji do zmian klimatu, działająca na terenie całej Polski, sfederowana i aktywnie współpracująca w ramach Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (WGIN), Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zazieleniania Budynków (EFB) oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji, która uświetni obchody 15-lecia PSDZ.

Konferencja jest wydarzeniem satelitarnym Festiwalu New European Bauhaus.

Celem konferencji jest przedstawienie:

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli administracji publicznej i samorządów, pracowników naukowych, architektów i architektów krajobrazu, deweloperów i firm budowlanych, ekspertów z branży dachów zielonych i zielono-niebieskiej infrastruktury, dziennikarzy, studentów oraz wszystkich pasjonatów tej tematyki. 

Prelegenci


Ewa Burszta-Adamiak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
więcej …

Członek założyciel i pierwsza prezes PSDZ, profesor na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu; działalność naukową wiąże z tematyką zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi w terenach zurbanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem w badaniach korzyści hydrologicznych dachów zielonych; współpracując z gospodarką realizuje zadania mające na celu poprawę gospodarowania zasobami wodnymi miasta oraz promocję rozwiązań do rozproszonej retencji i infiltracji w terenach zurbanizowanych.

Dusty Gedge
Wieloletni prezes EFB, od 2023 roku pełni funkcję Ambasadora EFB
więcej …

Dusty jest współzałożycielem firmy Gentian Limited, która specjalizuje się w wykorzystaniu technologii (satelitów, sztucznej inteligencji i deep learning) do zdalnej oceny zielonej infrastruktury miejskiej, podmiejskiej i wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej.
Jest uznanym projektantem, doradcą technicznym i politycznym w zakresie zielonej infrastruktury miejskiej i zwiększania różnorodności biologicznej w Wielkiej Brytanii i za granicą, z bogatym, 30-letnim doświadczeniem. Jako autor publikacji odegrał kluczową rolę w napisaniu raportów strategicznych, zarówno na temat zielonych dachów, jak i zielonej infrastruktury, w tym raportu technicznego, który doprowadził do wstępnej polityki dotyczącej zielonych dachów dla władz Wielkiego Londynu (2008). W 2019 r. był także współautorem kolejnego raportu sponsorowanego przez burmistrza Londynu z okazji 10-lecia tej polityki. Odegrał także kluczową rolę we wspieraniu władz Wielkiego Londynu i City of London w opracowywaniu nowej polityki dotyczącej ekologizacji miast, która zastępuje londyńską politykę dotyczącą zielonych dachów. Najnowszym z nich był nowy London Green Roof Report. Dusty odegrał także kluczową rolę w opracowywaniu podejść do zapewniania różnorodności biologicznej na zielonych dachach w Wielkiej Brytanii, a ostatnio opisał wskaźniki zielonych dachów dla projektu Biodiversity Net Gain. W 2004 roku założył także Livingroofs.org, który nadal jest wiodącym portalem o zielonych dachach w Wielkiej Brytanii, i w ten sposób pomógł założyć brytyjską organizację zajmującą się wymianą wiedzy o zielonych dachach – Green Roof Organisation, której był członkiem zarządu w latach 2020–2023.
Przez 16 lat był prezesem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Ścian (EFB). Obecnie jest Międzynarodowym Ambasadorem EFB. Praca dla EFB umożliwiła mu wykorzystanie umiejętności i doświadczenia do wywarcia wpływu na przyrodę miejską i odporność na zmiany klimatyczne poprzez wprowadzenie wielofunkcyjnej zielonej infrastruktury. Za pośrednictwem Federacji aktywnie angażuje się na poziomie UE w rozwiązania oparte na przyrodzie i różnorodności biologicznej, szczególnie na obszarach miejskich, w tym zasiada w grupie roboczej UE ds. usług ekosystemowych (2014 – 2019).
W 2021 r. Dusty został mianowany ekspertem branżowym – rezydentem w prestiżowej Bartlett School of Architecture na University College London, a w 2022 r. współpracował z UCL, zajmując się różnorodnością biologiczną i neutralnością pod względem emisji dwutlenku węgla. W latach 2002 -2006 pomógł w uruchomieniu pierwszego w Wielkiej Brytanii i drugiego na świecie badania dotyczącego różnorodności biologicznej na zielonych dachach. Przez lata wspierał kilka instytucji akademickich w tej dziedzinie, w tym Uniwersytet Wschodniego Londynu. Jest także uznanym autorytetem krajowym w zakresie kopciuszka zwyczajnego, a jego prace na temat różnorodności biologicznej bezkręgowców i zielonych dachów zostały podsumowane w raporcie Buglife – organizacji charytatywnej na rzecz bezkręgowców.
Przez całe życie obserwator ptaków, botanik i przyrodnik dzikich pszczół, kiedy nie pracuje, wciąż uczy się o naturze. W 2014 roku odkrył nową pszczołę dla Wielkiej Brytanii – Osmia cornuta – murarkę sadowniczą w Greenwich. Ma kolonię na swoim balkonie w Blackheath w Lewisham.

Dhiru A. Thadani
Architekt i urbanista, Waszyngton
więcej …

Dhiru A. Thadani jest architektem, urbanistą, autorem i pedagogiem działającym od 1980 roku i pracującym na pięciu kontynentach. Był głównym projektantem nowych miast, rewitalizacji miast, rewitalizacji osiedli i zagęszczania wypełnień.
Dhiru urodził się w Bombaju w Indiach, a w 1972 roku przeprowadził się do Waszyngtonu, aby studiować architekturę. W ciągu pięćdziesięciu jeden lat spędzonych w Waszyngtonie nauczał, praktykował i starał się umieścić architekturę i urbanistykę w oczach opinii publicznej. Od momentu powstania w 1993 r. Dhiru jest członkiem założycielem Kongresu na rzecz Nowej Urbanistyki (CNU), a w latach 1997–2013 pełnił funkcję przewodniczącego grupy zadaniowej i członka zarządu. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego oddziału CNU DC.
W 2015 roku został powołany do inauguracyjnego CNU College of Fellows i otrzymał nagrodę za całokształt twórczości przyznaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Planistów Miejskich i Regionalnych (ISOCARP). Jest laureatem Seaside Prize 2011, nagrody za znaczący wkład w jakość i charakter społeczności. W 2001 roku był członkiem Knight Foundation Community Builder Fellow. Jest laureatem ośmiu nagród CNU Charter Awards i wielu innych wyróżnień.
Dhiru jest autorem książki „The Language of Towns and Cities: A Visual Dictionary” opublikowanej przez Rizzoli w 2010 r.; „Visions of Seaside: Foundations, Evolution, Imagination, and Built & Unbuilt Architecture”, opublikowanej przez Rizzoli w 2013 r.; “Reflections on Seaside: Muses, Ideas, Influences, and New & Future Projects”, opublikowanej przez Rizzoli w 2021 r.; oraz “Washington Drawings: Abe to Zoo”, opublikowanej przez TAU w 2022 r.

Laura Gatti
Studio Laura Gatti
więcej …

Współautorka nie tylko wielokrotnie nagrodzonego Bosco Verticale w Mediolanie ale także Vertical Forest w Nanjing, La Forêt Blanche w Paryżu oraz pionowego lasu Trudo Eindhoven. Agronom, konsultant krajobrazu i projektant krajobrazu. Jej firma, założona w 1992 roku, specjalizuje się w doradztwie ogrodniczym, pielęgnacji drzew, planach urządzania drzew, doradztwie glebowym, wykazuje szczególnie doświadczenie w zakresie renowacji obiektów historycznych i zieleni zintegrowanej z budynkami (zielone dachy, zielone ściany, wiszące ogrody). Zwycięzca wielu konkursów, wspólnie z różnymi międzynarodowymi firmami architektonicznymi i inżynieryjnymi. Założyciel i pierwszy prezes Włoskiego Towarzystwa Arborystycznego. Od 2005 roku adiunkt na Wydziale Nauk Rolniczych i Środowiskowych Uniwersytetu w Mediolanie.

Magdalena Biela
Zastępca dyrektora w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach. Członek i Inspektor Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew NOT, Polskiego Stowarzyszenie Dachy Zielone, SAK.
więcej …

Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) Wydział – Rolniczy, Specjalność – Kształtowanie terenów zieleni. Absolwentka studiów podyplomowych z surdopedagogiki. W swojej pracy zawodowej zajmowałam się projektowaniem i utrzymaniem zieleni publicznej, wydawaniem pozwoleń w oparciu ustawę o ochronie przyrody, edukacją ekologiczną Obecnie prowadzę badania na Uniwersytecie Śląskim finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki , w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie funkcjonalnego modelu składu gatunkowego roślin w systemowych zielonych dachach ze względu na utworzenie zielonej infrastruktury w ramach adaptacji miast do zmian dotykowych”. Program doktoratu wdrożeniowego w latach 2021-2025. Ponadto jestem przewodniczącą zespołu roboczego Miasta Katowice w projekcie UPSURGE Horizon 2020.

Anna Bocheńska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
więcej …

Projektantka i nauczycielka akademicka (adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Od 2008 prowadząca działalność projektową (Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP). Certyfikowana moderatorka metody Design Thinking. Główne obszary zainteresowań: kształtowanie zabudowy wpisującej się w krajobraz, projektowanie zabudowy energooszczędnej, zrównoważona urbanistyka oraz stosowanie metod inwentycznych w projektowaniu. Wrocławianka, miłośniczka Dolnego Śląska.

David Brasfield
Norweskie Stowarzyszenie na Rzecz Zielonej Infrastruktury
więcej …

Architekt i inżynier budowlany. Obecnie zajmuje się planowaniem odporności na zmiany klimatu i inwentaryzacją klimatu w krajowym sektorze opieki zdrowotnej w Norwegii.

Pavel Dostal
Czeskie Stowarzyszenie Zelené Střechy, wiceprezes EFB
więcej …

Pavel Dostal pracuje w Stowarzyszeniu Zielonych Dachów w Czechach od czasów jego powstania (w 2013 r). Uczestniczy w projektach Stowarzyszenia, jest prelegentem, autorem i współautorem kilku artykułów i publikacji. Reprezentuje Stowarzyszenie na wydarzeniach krajowych i międzynarodowych. Pavel Dostal prowadzi także firmę GreenVille zajmującą się instalacją “zielonych dachów”.

Aslan Jonoubi
Architekt, J&R Design Build inc.
więcej …

Architekt posiadający swoje pracownie w Iranie oraz w Kanadzie, profesor w Shiraz Azad University.

Jan Łukaszkiewicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
więcej …

Architekt krajobrazu, członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (PTD), Polskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) i Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone (PSDZ). Zainteresowania badawcze: wzrost drzew w historycznych i współczesnych obiektach architektury krajobrazu; szacowanie wieku drzew i ochrona drzew sędziwych w miastach; kształtowanie zadrzewień na terenach zurbanizowanych i otwartych; efektywność rozwiązań technicznych łagodzących kolizje drzew z infrastrukturą techniczną; kształtowanie zieleni na powierzchniach architektonicznych (zielone torowiska tramwajowe, zielone fasady, dachy roślinne). Autor publikacji, ekspertyz i projektów z zakresu architektury krajobrazu.
Kontakt: Katedra Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa; www.kak.sggw.edu.pl; e-mail: jan_lukaszkiewicz@sggw.edu.pl

Jacek Nowak
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice
więcej …
Kierownik Zakładu Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych Instytutu Ogrodnictwa Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach. Specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin ozdobnych zajmujący się również podłożami ogrodniczymi, analityką chemiczną i fizyczną gleby/podłoży. Ekspert Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie nawozów i środków wspomagających uprawę roślin (środki poprawiające właściwości gleby, podłoża do upraw, stymulatory wzrostu).

Luigi Petito
Business Solutions Europa, WGIN
więcej …

Założyciel Business Solutions Europa, pracujący na co dzień z World Green Infrastructure Network jako osoba odpowiedzialna za współpracę z Komisją Europejską.

Jan Rapan
Słowackie Stowarzyszenie Dachów Zielonych i Zielonej Infrastruktury
więcej …

Analityk danych i konsultant w dziedzinie energetyki i telekomunikacji, od długiego czasu zajmujący się badaniami z zakresu zmian klimatu. Współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi i publikuje pogłębione analizy i rozwiązania w celu zminimalizowania antropogenicznych skutków zmian klimatycznych.
Obecnie wiceprezes Słowackiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonych Dachów i Zielonej Infrastruktury i główny analityk danych w Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury. W tych instytucjach zajmuje się międzynarodową działalnością naukowo-badawczą związaną z wpływem niebieskiej i zielonej infrastruktury, w tym efektywnością energetyczną na rzecz minimalizacji miejskich wysp ciepła i zmian klimatycznych.

Pedro Nicolas Romera
Garcia

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
więcej …

Pedro Romera García, architekt, specjalista efektywności energetycznej w architekturze i inżynierii, profesor w Szkole Architektury Uniwersytetu Las Palmas de Gran Canaria. W 1999 r założył pracownię ROMERA architects, od tego czasu realizuje różne projekty architektoniczne, urbanistyczne i krajobrazowe, a także uczestniczy w licznych działaniach kulturalnych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jego prace architektoniczne były nagradzane, wystawiane i publikowane w różnych mediach krajowych i międzynarodowych, otrzymując następujące nagrody:
2023 Finalist in the Rosa Barba International Landscape Award.
2022 Selected proposal – Architecture Awards 2021 Superior Council of the Colleges of Architects of Spain (CSCAE). Stacked Houses, Local residential building and garages on Lola Massieu street.
2021 Finalist – Architizer A+Awards. Horizons Landscape. Maritime Front of Las Palmas de Gran Canaria.
2020 Miguel Martín Fernandez de la Torre XX Award, Stacked Houses, Local housing building and garages on Lola Massieu street. In its “New residential construction” category. Winning Entry
2020 Miguel Martín Fernandez de la Torre XX Award, Stacked Houses, Local housing building and garages on Lola Massieu street. Award-winning work in its category of “New residential work”
2020 Miguel Martín Fernandez de la Torre XX Award, Entrelímites, Renovation and expansion of commercial premises on Primero de Mayo Avenue. Work awarded in the category of “New work for other uses”
2020 Miguel Martín Fernandez de la Torre XX Award, Moving Shadows, Landscape and architectural rehabilitation of the Tony Gallardo park in Maspalomas. Work awarded in the category of “Urban design and landscaping”
2020 Miguel Martín Fernandez de la Torre XX Award, Remodeling of the Brains School on the Angostura road, Telde. Selected work in its “Rehabilitation and restoration” category
2019 Special Mention ARCHITIZER A+AWARDS Award
2018 NAN Architecture and Construction National Award – Best Rehabilitation Project.
2018 Miguel Martín-Fernández de la Torre Architecture Award – Interior Design
2017 Business Excellence Award – Architectural practice of the year.
2017 Excellence Award – Most Outstanding for housing restoration.
2016 Architecture Awards Build 2016 Award.
2015 Finalist World Architecture Prize (WAF 2015).
2014 Selected FAD Architecture Prize 2014.
2013 Endesa National Award for Sustainable Architecture.
2011 World Architecture Prize (WAF 2011).
2010 VPP Applus Architecture Award
2010 Finalist for the 2010 Endesa Sustainable Architecture Award.
2010 Finalist in the 2010 Próxima Award.
2009 Finalist in the Brit Insurance Design of the year 2009 Award (London).
2009 Work selected at the 10th Spanish Biennial of Architecture and Urbanism.
2008 Finalist World Architecture Prize (WAF 2008).
2008 Canary Islands Regional Architecture Award 2008 – Manuel Oraá.

Adam Stępkowski
Retencja.pl
więcej …

Od samego początku swojej kariery Adam szukał miejsca, w którym będzie mógł nie tylko rozwiązywać problemy inżynierskie, ale również tworzyć projekty, które mają realny wpływ na środowisko. Takim miejscem okazała się Retencjapl. Zrealizowane przez niego tematy obejmują szeroki wachlarz od wielomilionowych dofinansowań na odwodnienia dla dużych miast w Polsce, projekty zbiorników retencyjnych, programy inwestycyjne i koncepcje zielono- niebieskich rozwiązań dla niewielkich obszarów miejskich i przemysłowych. W każdym temacie poszukuje najprostszej metody przekazania, często skomplikowanej wiedzy. Jest też współautorem katalogów promujących zielono- niebieskie rozwiązania w miastach, w których w przystępny sposób opisuje jak okiełznać wodę deszczową.

Katarzyna Wróblewska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
więcej …
Dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. jest pracownikiem Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jej specjalnością są rośliny ozdobne, szczególnie te rodzime. Oprócz badań fizjologicznych roślin, jej zainteresowania obejmują zieloną infrastrukturę i zachowanie bioróżnorodności w mieście. Jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone i współautorką dwóch „Katalogów dobrych praktyk – zasad zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi” wydanych przez Miasto Wrocław. Jako wykładowca stara się przekazać zrozumienie dla roślin jako żywych organizmów, które „jedzą i piją”, oddychają, „kochają” i czują strach. Doświadczenia nabiera też we własnym ogrodzie, który jest nie tylko polem doświadczalnym, ale też wyrazem jej sympatii: rosną w nim tylko rośliny rodzime i jest otwarty dla zwierząt.

Balbina Gryczyńska
Calla
więcej …
Prezes firmy rodzinnej CALLA Group działającej w branży architektury krajobrazu oraz zieleni wewnętrznej od ponad 30 lat. Członek Założyciel PSDZ (Polskiego Stowarzyszenia „Dachów Zielonych”) i delegat tego stowarzyszenia w strukturach EFB (European Federation Green Roofs and Walls), aktualnie również Członek Zarządu EILO (European Interior Landscaping Organisation). Zwolenniczka „małych kroków” i stabilnego, zrównoważonego rozwoju. Prywatnie miłośniczka sportu.

Jacek Dudziak
Dörken
więcej …

Od kilkunastu lat związany z firmą Dorken, w branży dachów zielonych funkcjonuje od dwóch dekad. Specjalista w dziedzinie doradztwa technicznego i sprzedaży z dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym na licznych realizacjach.

Oleksandra Strashok
Ukraińskie Stowarzyszenie Zielonej Infrastruktury


Manfred Köhler
Prezydent World Green Infrastructure Network
więcej …

Education: Uniwersytet Techniczny w Berlinie, Niemcy.
Dyplom 1981, stopień doktora: 1987, nt. „Ekoefekty fasad porośniętych roślinnością”.
Obowiązki zawodowe:
– 1981 – 1990: Naukowiec; Instytut Ekologii, Uniwersytet Techniczny, Berlin, Niemcy,
– 1990 – 1994: Dyrektor Wykonawczy Centrum Badawczego Ekologii Krajobrazu, Brema, Niemcy,
– 1994 – marzec 2021: profesor ekologii krajobrazu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Neubrandenburgu,
– od kwietnia 2021 r.: starszy profesor Uniw. Nauk Stosowanych,
– od kwietnia do sierpnia 2021 r. visiting profesor w SGGW w Warszawie,
– Wykładowca na pół etatu na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju,
– Architekt Krajobrazu,
– Członek powiązanych stowarzyszeń, takich jak FLL, BUGG, BDLA.
Współzałożyciel Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (WGIN) w 2008 r.; od 2008 Prezes tej organizacji (www.worldgreenroof.org).
Ponad 200 powiązanych publikacji naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów, żywych ścian i zazieleniania wnętrz.

Komitety

Komitet naukowy

dr hab. Edyta Sierka, Uniwersytet Śląski w Katowicach  – przewodnicząca

dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – członek komitetu

dr hab. inż. Jan Łukaszkiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – członek komitetu

dr inż. Marta Weber-Siwirska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – członek komitetu

dr inż. Ewa Walter, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – członek komitetu

dr Pedro Romera García, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – członek komitetu

Komitet organizacyjny

Marta Weber-Siwirska – przewodnicząca

Katarzyna Wolańska – członek komitetu

Jacek Poziemski – członek komitetu

Kamil Rawski – członek komitetu

Katarzyna Wróblewska – członek komitetu

Karolina Kaczor  – członek komitetu

Aleksandra Niespuj – członek komitetu

Aleksander Lech – członek komitetu

PROGRAM KONFERENCJI

18 Kwietnia 2024 r.

8.00 – 9.00 rejestracja uczestników

9.00 – 9.30 Oficjalne otwarcie Konferencji

9.30 – 11.20 Sesja I: Zazielenianie współczesnych miast: strategie i działania

Moderator: Jan Łukaszkiewicz
Dusty Gedge / Wieloletni Prezes, a od 2023 r.  ambasador międzynarodowej organizacji European Federation of Green Roof Associations – EFB, członek zarządu Green Roof Organisation (GRO), ekspert w dziedzinie zielonych dachów i zielonej infrastruktury miejskiej., UK

Specjalne ujęcie problematyki zielonych dachów

Luigi Petito / Business Solutions Europa, Światowa Sieć Zielonej Infrastruktury, Belgia 
Zazielenianie budynków w strategiach Unii Europejskiej

Laura Gatti / Studio Laura Gatti, Włochy
Dobór roślin w projektach Bosco Verticale

Anna Bocheńska / architekt, ARCHITEKCI. PL, Wrocław, Polska
BGI jako niezbędny element wielofunkcyjnej przestrzeń publicznej w bardziej odpornym i zrównoważonym mieście

Dhiru Thadani / architekt, urbanista – Waszyngton, USA
Zieleń we współczesnym planowaniu miast

11.20 – 11.40 Przerwa na kawę

 

11.40 – 13.30 Sesja II: Roślinność dachów zielonych w funkcjonowaniu współczesnych miast

Moderator: Balbina Gryczyńska
Jan Rapan / Słowackie Stowarzyszenie Dachów Zielonych i Zielonej Infrastruktury, Słowacja

Klimatologia i zielona/niebieska infrastruktura jako kompleksowe zrównoważone rozwiązanie

Ewa Burszta-Adamiak / Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
Dachy zielone jako rozwiązania dla retencji wód opadowych i roztopowych

Magdalena Biela / Zastępca Dyrektora w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, Edyta Sierka / Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Dobór gatunków roślin na zielone dachy w oparciu o ideę szablonu siedliska: stare czy nowe podejście?

Katarzyna Wróblewska / Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
Czy zielona infrastruktura w znaczący sposób pomaga utrzymać czyste powietrze?

David Brasfield / Norweskie Stowarzyszenie Zielonej Infrastruktury, Norwegia Rola zieleni na terenach przyszpitalnych

13.30 – 14.20 Przerwa na obiad

 

14.20 – 15.50 Sesja III: Wdrażanie zielonych rozwiązań we współczesnych miastach

Moderator: Katarzyna Wróblewska
Pavel Dostal / Prezes Zarządu Czeskiego Stowarzyszenia Dachów Zielonych, Republika Czeska

Zazielenianie czeskich miast – zebrane doświadczenia

Aslan Jonoubi / Architekt, J&R Design Build inc., Iran
Projektowanie biofilne w budownictwie wielomieszkaniowym

Pedro Romera García / Architekt – Szkoła Architektury Uniwersytet w Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania
Projekty z krajobrazu: między zrównoważonym rozwojem a estetyką

Jacek S. Nowak / Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach, Polska
Substraty na zielone dachy – cechy jakościowe, dopuszczanie do obrotu

15.50 – 16.00 Przerwa na kawę

 16.00 – 17.25 Sesja IV Wsparcie techniczne i dobre praktyki w zakresie zazieleniania miast

Moderator: Małgorzata Żydek-Piątek
Jan Łukaszkiewicz / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska

Pielęgnacja zielonych dachów – wybrane zagadnienia

Jacek Dudziak / DÖRKEN Membranes, Polska
Zielono – niebieska infrastruktura na przykładzie miejskich inwestycji w Warszawie

Balbina Gryczyńska / Calla Group sp. z o.o. sp.k., Katowice, Polska
Żyjąca ściana w centrum handlowym Supersam w Katowicach

Adam Stępkowski / RETENCJAPL Sp. z o.o., Polska
Jak ułatwić projektowanie zielono-błękitnej infrastruktury w miastach

17. 10 – 17.25 Oleksandra Strashok / Ukraińskie Stowarzyszenie Zielonej Infrastruktury, Ukraina
Ukraińskie Stowarzyszenie Zielonej Infrastruktury. Pierwsze kroki i możliwości współpracy.

17.25 – 17.45 Podsumowanie i oficjalne zakończenie konferencji

19.00 Uroczysta kolacja 

Organizator konferencji zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie.

19 Kwietnia 2024 r.

Sesja terenowa, podczas której zaprezentowane zostaną przykłady zielonej i zielono-błękitnej infrastruktury na terenie Warszawy. Wycieczka będzie trwała od godz. 9.00 do 15.00. Około godz. 13:00 przewidziany jest lunch. Miejsce zbiórki i zakończenia wycieczki: autokar będzie parkował pod Hotelem Sound Garden, w którym odbywa się konferencja (ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa).

Kontakt/Lokalizacja

Kontakt

Kontakt do organizatora konferencji:
biuro@psdz.pl

Lokalizacja

Konferencja odbędzie się w Hotelu Sound Garden
ul. Żwirki i Wigury 18, 
02-092 Warszawa

https://www.soundgardenhotel.pl/

Partner

KN_Logo_online_ex_pos_en_400

Patronat medialny i Współpraca

Patronat branżowy i Współpraca

Sponsor złoty

Sponsor srebrny

Sponsor brązowy