Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sesjach referatowych pierwszego dnia, tłumaczenie symultaniczne, materiały konferencyjne, lunch i dwie przerwy kawowe.

Dodatkową opcją jest udział w wycieczce podczas drugiego dnia konferencji. Opłata w wysokości 150 PLN za wycieczkę podczas drugiego dnia konferencji czyli 19 kwietnia 2024r. obejmuje: przejazdy (uczestnikom zostanie podane miejsce zbiórki) oraz oprowadzanie po obiektach zielonej infrastruktury na terenie Warszawy.

Zgłoszenie udziału w wycieczce jest możliwe podczas rejestracji online do 7.04.2024r. W przypadku zainteresowania wycieczką po tej dacie, należy pytać o możliwość udziału podczas rejestracji na miejscu w pierwszym dniu konferencji.

Zgłoszenie udziału w kolacji zaplanowanej na pierwszy dzień konferencji jest możliwe podczas rejestracji online nie później niż 15.04.2024r. Jest to także opcja dodatkowa do wyboru. Koszt udziału w kolacji to 200 PLN.

Opłata za udział on-line obejmuje udział on-line w sesjach referatowych pierwszego dnia konferencji.

Wysokość opłaty konferencyjnej zostanie wygenerowana na podstawie wypełnionego formularza.

Osoby, które dokonają płatności po 14.04.2024 poproszone będą o przedstawienie dowodu wpłaty poczas rejestracji na miejscu w pierwszym dniu konferencji lub, w przypadku udziału online o przesłanie potwierdzenia opłaty na adres biuro@psdz.pl.

Dane do wpłaty
tytuł wpłaty: GMC 2024
rachunek bankowy BOŚ Bank S.A.:
81 1540 1030 2103 7700 3788 0001

Opłaty należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od dokonania rejestracji.

Zachęcamy do możliwie szybkiej rejestracji. Do 31 grudnia 2023 obowiązują promocyjne ceny „wczesne”.

czł. PSDZ studenci pozostali online
do 31.12.23 450 PLN 500 PLN 600 PLN 230 PLN
01.01.24 – 31.03.24 500 PLN 600 PLN 750 PLN
01.04.24 – 18.04.24 600 PLN 800 PLN 1000 PLN